Myllykatu 15, 65100 VAASA, Finland
info@ekm.nu

Keräyslupa

Lähetystyötä eturintamassa

Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

EKM – Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry.

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

2018/846/Rabita, myönnetty 12.11.2018

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään luvassa mainittuun kristilliseen lähetys- ja avustustyöhön lupa-aikana.

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 1.1.2019 – 31.12.2020, koko Suomen alueella. (Ahvenanmaata lukuunottamatta.)

Keräystavat

Yleisöön vedotaan kirjeiden, korttien, lehtien, sähköpostiviestien, puhelimen, tv:n, internetsivujen, yleisötilaisuuksien ja/tai kokousten yhteydessä.

Rahankeräystili:

Aktia Pankki Oyj

FI04 4970 1020 0178 32

BIC/SWIFT: HELSFIHH