Myllykatu 15, 65100 VAASA, Finland

Tietosuojaseloste

Lähetystyötä eturintamassa

TIETOSUOJASELOSTE

EKM ry: ja sen omistama Helmi Media Oy

Päivitetty 23.5.2018.

1.Rekisterinpitäjä
Evangelium Till Alla Länder rf., suomeksi Evankeliumi Kaikkiin Maihin ry.
Myllykatu 15, 65100 VAASA
Y-tunnus 0999846-0

2. Henkilörekisterin nimi
EKM ry.:n asiakas- ja markkinointirekisteri
Helmi Media Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisina perusteena on rekisteröidyn tekemä yhteydenotto/uutiskirjeen tilaus, lahjoitus tai osto.

4. Käyttötarkoitukset
Rekisterien henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• Viestinnän ja kampanjoiden toteuttaminen sekä seuranta.
• EKM ry.:n ja sen omistaman Helmi Media -kustannusyhtiön tarjoamien tuotteiden tarjoamiseen kuten julkaisut, kirjat, lehdet, äänitteet.
• Talouden ja rahaliikenteen hoitaminen sekä kirjanpito ml. maksatus, laskutus, reskontra ja perintä.
• Asiakkuuksien hoitaminen ja asiakaspalvelu.
• Asiakasviestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen.
• Palveluiden ja tietojen käytettävyyden, eheyden ja luotettavuuden varmistaminen.
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy, havaitseminen, selvittäminen sekä jatkotoimenpiteiden käynnistäminen ja toteutus.

5. Tietosisällöt
Otsikon rekistereihin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:
Yhteystiedot kuten nimi, osoite, puhelin, sähköposti
Kielitieto
Tapahtumatiedot
Tunnisteet
Asiakassuhteen hoitamisessa ja asiakaspalvelussa tarvittavat ja kerättävät henkilötiedot

6. Evästeiden käyttö
EKM ry.:n ja Helmi Median verkkosivuilla käytettävillä evästeillä ja muilla internettunnisteilla mahdollistetaan verkkosivujen toteutus sekä parannetaan palvelun turvallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Verkkosivuilla kerättävän tiedon perusteella voimme analysoida ja kehittää palveluita tietäen mitkä tietosisällöt kiinnostavat käyttäjiä ja miten verkkopalvelua käytetään. Tietoja voidaan hyödyntää myös EKM ry.:n ja Helmi Median ja sen markkinointiyhteistyökumppanien viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Verkkopalvelun käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Ellei evästetoiminto ole käytössä, on mahdollista, ettei kaikkia EKM ry.:n ja Helmi Media Oy:n verkkosivuston palveluita voi käyttää.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Vastaanotamme rekisteriin henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään asioinnin yhteydessä. Keräämme henkilötietoja myös tapahtumien ja palveluiden käytön yhteydessä.

8. Luovutukset ja siirrot
EKM ry. ja Helmi Media Oy luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan erityisissä tapauksissa luovuttaa myös rekisteröidyn suostumuksella.
Ekm ry.:n lukuun toimivien henkilötietojen käsittely perustuu aina toimeksiantosopimuksiin ja ohjeistuksiin, joissa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelemiseksi ja suojaamiseksi.

Käsittelemme henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa, EU/ETA alueella tai muissa EU komission hyväksymissä ns. riittävän tietosuojan tason maissa. Muilta tietosuojan riittävä taso varmistetaan EU komission hyväksymin mallisopimuslausekkein tai Yhdysvaltojen osalta ns. Privacy
Shield menettelyllä.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 -28 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on otsikon rekistereihin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: EKM ry, Myllykatu 15, 65100 VAASA. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi nimensä ja yhteystietonsa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

10. Korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua, poistoa tai puutteellisen tiedon täydentämistä henkilötietolain 29 § mukaisesti. Pyyntö tiedon korjaamisesta on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen EKM ry, Myllykatu 15, 65100 VAASA. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Tom Lipkin, tom.lipkin@novia.fi, puh. 050 364 1477. Pyynnössä on kerrottava nimi ja yksilöitävä ja mahdollisuuksien mukaan perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käsittelemme kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä kehitämme ja tarkastelemme tietoturvallisuutta järjestelmällisesti.